ردکردن این

درباره ما

چند دلیل برای انتخاب ما

Play Video
drsarenadalizadeLogo-c389b2ab21564b35af58e8154038b5ef

دکتر ساره نادعلی زاده متخصص دندانپزشکی کودکان با 11 سال سابقه کاری فارغ التحصیل شده از دانشگاه شهید بهشتی

Dr.sareh nadalizadeh
drsarenadalizadeLogo-c389b2ab21564b35af58e8154038b5ef

دکتر ساره نادعلی زاده متخصص دندانپزشکی کودکان با 11 سال سابقه کاری فارغ التحصیل شده از دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ساره نادعلی زاده