مقالات دکتر

پست‏های فایبر
مقالات دکتر

بررسی تاثیر آماده سازی‏های سطحی مختلف پست‏های فایبر بر استحکام باند به کور کامپوزیتی در محیط آزمایشگاهی

چکیده مقدمه: باند قابل اطمینان در حد فاصل ریشه، پست و کور جهت موفقیت کلینیکی رستوریشن‏ های دارای پست حیاتی است. جهت کاهش ریسک شکست، بهبود باند حائز اهمیت است.

ادامه مطلب »
fa_IRPersian